loader

Co se v roce 2021 změnilo u daní z prodeje nemovitostí

Daňové povinnosti postihlo v letošním roce několik zásadních změn. Ovlivňují celý realitní trh, ale především prodávající a kupující, kterých se daně související s převodem nemovitosti týká. K jakým změnám od roku 2021 došlo?

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Jednou z nejočekávanějších změn bylo zrušení daně z nabytí nemovitosti. Daň, která se pojila s prodejem či koupí nemovitosti, prošla v posledních letech řadou změn. Donedávna platilo, že kupující byl povinen zaplatit daň ve výši 4 % z pořizovací ceny nemovitosti. 15. září 2020 však poslanci schválili definitivní zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Povinnost platit daň zanikla zpětně od 1. prosince 2019. Každý, kdo dokončil vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a později, je tedy od této daně osvobozen. To jsou skvělé zprávy pro všechny, kdo uvažují o koupi, či prodeji bydlení nebo pozemku. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí však není jedinou novinkou, která realitní trh v nedávné době zasáhla. 

Změny u daně z příjmu fyzických osob

Pokud vlastníte nemovitost jako fyzická osoba a chystáte se na její prodej, měla by vás zajímat nejen daň z prodeje nemovitosti, ale také daň z příjmu fyzických osob. Tu upravuje Zákon o dani z příjmů fyzických osob č. 586/1992 Sb., který specifikuje jasná pravidla, kdy se vás 15% sazba daně týká a kdy jste od ní naopak osvobozeni. Podstatné však je, že od 1. 1. 2021 došlo k prodloužení časového testu pro osvobození daně z příjmů fyzických osob z 5 na 10 let u nemovitostí prodaných po 1. 1. 2021.

U vlastního bydlení zůstává dvouletý časový test. Do pětileté lhůty proto nyní spadají pouze nemovitosti, které nejsou určeny k trvalému bydlení nebo jste v nich neměli trvalé bydliště. Jde především o nebytové prostory, rekreační objekty a pozemky. Také v případě družstevních bytů se lhůta neprodlužuje a stačí splnit pětiletý test. Prodejem družstevního bytu totiž neprodáváte nemovitost, ale pouze podíl v družstvu.

Od ledna 2021 vyvstala ještě jedna nová povinnost – totiž v případě osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti z důvodu koupě jiné nemovitosti pro vlastní bytovou potřebu oznámit příjem správci daně a následně splnění podmínky pro osvobození náležitě doložit.

Snížení limitu odpočtu úroků

Kupující si mohou i nadále odečítat od základu daně z příjmu úroky z úvěru na bydlení. Došlo však k úpravě limitu tohoto odpočtu. Nově platí, že limit 300 tisíc korun je možné u odpočtu úroků aplikovat jen do 1. 1. 2022. Od tohoto data platí limit na odpočty úroků pouhých 150 tisíc Kč.

Koupě i prodej s jistotou

Jde vám ze všech změn v zákonech hlava kolem? Čeká vás koupě nebo prodej nemovitosti a chcete si být jistí, že při vyřizování všech formalit na nic nezapomenete? Kontaktujte nás. Rádi vyřídíme nepříjemné papírování za vás.