loader

Daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti

Při prodeji nemovitosti je obvykle jedním z největších strašáků. Přesto mnoho lidí vůbec netuší, že by se na ně vůbec mohla při prodeji domu, bytu, či pozemku vztahovat. Hádáte správně – řeč je o dani z příjmu fyzických osob. Zjistěte, jestli se vás daň týká a jak správně postupovat.

Většina fyzických osob, jejichž nemovitost spadá do osobního majetku, je od placení daně z příjmu osvobozena. Zřejmě právě proto mnozí ani netuší, že by něco podobného měli při prodeji své nemovitosti řešit. Neznalost zákona však neomlouvá. Pojďme se proto nyní společně podívat na to, jaká pravidla zákon České národní rady o daních z příjmu stanovuje.

Osvobozen, nebo ne?

Zmíněný zákon č. 586/1992 Sb. stanovuje v § 10 ostatní příjmy, ze kterých je nutné odvádět daň z příjmu. Spadá do nich i příjem z prodeje nemovitosti. Co všechno vás může od této daně osvobodit? Je to především doba trvání vlastnictví, místo bydliště a další využití finančních prostředků získaných z prodeje.

Od 1. 1. 2021 platí, že od daně z příjmu za prodanou nemovitost jste jako fyzická osoba osvobozeni, pokud splníte tzv. časový test – vlastníte nemovitost déle než deset let (do roku 2020 stačilo nemovitost vlastnit 5 let). 

V případě, že nemovitost v průběhu času změní vlastníka, začíná běžet lhůta vždy od začátku. Výjimky nejsou brány v úvahu dokonce ani v případě darování v rámci rodiny. V potaz je brána pouze situace, kdy jste nemovitost zdědili po osobě blízké v řadě přímé. V tom případě se splnění časového testu zůstavitele automaticky převádí i na nového vlastníka. 

Pokud časový test nesplňujete, přesto nemusíte zoufat. Máte-li v prodávané nemovitosti nejméně dva roky bydliště bezprostředně před jejím prodejem, nebo v nemovitosti máte bydliště kratší dobu a zároveň peníze z prodeje použijete na řešení svých bytových potřeb (například koupíte jinou nemovitost, ve které budete bydlet), osvobození od daně z příjmu se týká i vás.

Oznamovací povinnost se týká všech

Bez ohledu na to, zda jste od daně osvobozeni, nebo ne, povinnost oznámit příjem přesahující 5 milionů Kč příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) máte v každém případě. To neplatí jen tehdy, kdy je příjem z prodeje nemovitosti zapsán v katastru nemovitosti. U prodeje družstevního bytu platí oznamovací povinnost za všech okolností. Jde totiž o úplatný převod členských práv a povinností, platí pro něj tedy odlišné právní předpisy.

Od roku 2021 jste navíc v případě, že se na vás vztahuje podmínka zakoupení jiné nemovitosti pro vlastní bytovou potřebu, dle nového § 4b povinni tuto skutečnost řádně doložit. 

A co se stane, když na podání daňového přiznání zapomenete? Za neohlášení nebo pozdní ohlášení osvobozeného příjmu vám hrozí pokuta až do výše 15 % z neoznámeného příjmu. Spoléhat se na štěstí se proto nevyplácí.

Jak při placení daně postupovat

Příjem z prodeje nemovitosti se uvádí na příloze č. 2 daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob v bodě 2 (ostatní příjmy dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb.).

Základem daně je čistý zisk z prodeje – tedy prodejní cena, od které si můžete odečíst prokazatelné výdaje spojené s prodejem (provize realitního makléře, poplatky za advokátní úschovu, vyhotovení smlouvy, znalecký posudek apod.), ale také náklady na zhodnocení nemovitosti (např. nová okna, zateplení nebo rekonstrukce bytového jádra).

Nejste v tom sami

 Jde vám z pročítání všech platných zákonů a opatření hlava kolem? Nechejte administrativu spojenou s prodejem vaší nemovitosti na zkušených odbornících. Na realitním trhu se pohybujeme již mnoho let a o získané zkušenosti se s vámi rádi podělíme. Kontaktujte nás!

Přečtěte si také: 

Jaké daně se vás týkají při prodeji nemovitosti