loader

Jaké daně se vás týkají při prodeji nemovitosti?

Euforii z výhodně prodané nemovitosti a splněné sny o novém bydlení často střídají starosti a nekonečné papírování. Ať už se chystáte nemovitost koupit, či prodat, jistě vás zajímá, jaké daňové povinnosti se na vás aktuálně vztahují.

Český daňový systém patří k jedněm z nejsložitějších na světě, a tak není divu, že se mnozí v daňových pravidlech rychle ztratí. Přinášíme vám souhrnný přehled všech daní spojených s prodejem a nabytím nemovitosti, které se vás mohou týkat.

Daň z příjmu fyzických osob

Upravuje: Zákon č. 586/1992 Sb.
Sazba daně: 15 % a 23 %

Příjem z prodeje nemovitosti je příjem jako každý jiný, který je nutné podle platných právních ustanovení zdanit. Zákon o daních z příjmu však v § 4 stanovuje celou řadu výjimek, které vás mohou povinnosti platit 15% daň zprostit. Rozhodující je především doba vlastnictví nemovitosti, místo bydliště a další využití finančních prostředků, které z prodeje nemovitosti získáte

Od 1. 1. 2021 se ale kromě jiného změnila délka tzv. časového testu, podle kterého se posuzuje nárok na osvobození od daně z příjmu. Zatímco v minulosti vám stačilo, abyste nemovitost vlastnili alespoň 5 let, nyní se tato doba prodloužila na celých 10 let.

Více o náležitostech týkajících se daně z příjmu fyzických osob naleznete v článku Daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti. O dalších změnách, které se od roku 2021 dotkly trhu s nemovitostmi, se dočtete zde.

Daň z přidané hodnoty

Upravuje: Zákon č. 235/2004 Sb.
Sazba daně: 21 % (15 % u tzv. sociálního bydlení)

Příjem z prodeje nemovitosti může kromě daně z příjmu podléhat také DPH, a to v případě, že byla nemovitost užívána k podnikání. Posuzuje se navíc nejen současný stav, ale také stav v minulosti. Zákon o dani z přidané hodnoty se vás tedy netýká pouze v případě, že prodávaná nemovitost není a nikdy nebyla zahrnuta v obchodním majetku podnikající fyzické osoby.

Daň z nemovitých věcí

Upravuje: Zákon č. 338/1992 Sb.
Sazba daně: v závislosti na typu a velikosti nemovitosti (§ 6 a 11)

Každý vlastník nemovité věci se ze zákona stává poplatníkem daně z nemovitých věcí. Osvobozeny jsou od ní jen některé nemovitosti ve vlastnictví České republiky, obcí, církví, kulturní památky apod. Prodávající je povinen v lednu následujícího roku po prodeji nemovitosti ohlásit správci daně, že došlo u nemovitosti ke změně.

Zrušená daň z nabytí nemovitosti

Upravuje: Zákon č. 386/2020 Sb.
Sazba daně: zrušena

Donedávna byla s prodejem a koupí nemovitosti spojená také daň z nabytí nemovitosti. Ta prošla v průběhu posledních let řadou změn. Povinnost platit daň zanikla se zpětnou účinností u všech nemovitostí, jejichž vklad kupní smlouvy byl do katastru nemovitostí vložen od 1. 12. 2019. O zrušení daně z nabytí nemovitosti jsme vás informovali zde.