loader

HISTORIE

Co vůbec znamená Feng Shui?

V překladu je to vítr a voda, jsou to dvě základní složky, které formují krajinu. Jedná se o starověké čínské umění, které slouží k pochopení přirozených sil v přírodě a jejich využití ve svůj prospěch a k harmonizaci. Feng Shui je cestou člověka, země a nebes.

 

Vítr                                                                  Voda

- nese změnu a pohyb                                                - nese životní sílu

- je nehmatný                                                             - vyživuje

- umění                                                                       - je hmatatelná

- svoboda                                                                    - věda

- mysl                                                                          - tělo, řád

 

Cílem je spojení těchto oblastí a vytvoření harmonie, jejich použití se přirovnává k zásahu akupunktury. Jedná se o propojení se s nemovitostí za účelem léčit prostor. V domě či bytě podle FS je důležité, aby se rozvíjeli i lidé, kteří  zde bydlí.

 

TEORIE POZNÁNÍ

Životní síla QI – či

Tu rozlišujeme na dobrou a špatnou QI, Číňané věří, že máme 2 životy.

1.    Život u matky v době těhotenství.

2.    Život po zrození, kdy vdechneme nebesa a životní sílu.

 

Jakmile pak zažijeme nějakou ztrátu či nekomfort, již nejsme celiství a vznikají nám traumata. Život je tak dokonalý, že chce, abychom celiství opět byli, a proto nám je do života vrací. Formou situací, lidí apod. Potřebujeme tedy hledat deficitní místa, abychom na nich mohli pracovat. FS se na toto dívá pohledem kultivace, to znamená zlepšení svého stavu. Uvědomit si daný problém a pracovat na něm. S tím úzce souvisí čínská medicína, která doplňuje chybějící části, tím je výjimečná.

 

Při zrození disponuje člověk  zlaťáky (ty jsou dané, jako je podstata bytí) a stříbrňáky, s nimi je potřeba hospodařit (jídlo, výživa, skutky, emoce, způsob života, myšlení). Pro dosáhnutí harmonie v životě není potřeba vždy přidávat, prvně se musí člověk něčeho vzdát.

 

HISTORIE

2637 př. n. l. byl sestaven čínský kalendář.

2000 př. n. l. byly první záznamy o mistrech Feng Shui.

2000–1000 př. n. l. se dochovaly záznamy o dynastii Shang. Byli to umělci, mystici, doplnili lunární kalendář o solární princip.

1000–200 př. n. l. byla dynastie Zhou na vrcholu Feng Shui.

300 př. n. l. byl vynalezen kompas, navigace, věštění.

1899 bylo objeveno 170 000 dračích kostí s původními znaky nebeských stonků,  jejichž stáří se odhaduje na více než 6000 let.

1971 byla objevena mumie markýzy Dai, která zemřela v rozmezí 145–175 př. n. l. Dochovaly se tkáně, které byly dosud ohebné, u mumie byla kresba přechodu do jiné dimenze, tento objev dokazuje teorii nesmrtelnosti a apel na kultivaci člověka.

V současnosti se každoročně vydává almanach Feng Shui  s názvem Tong Shu, který přináší poselství pro daný rok.